خدمات کامپیوتری به دسته ای از مشاغل مرتبط با کامپیوتر و تجهیزات جانبی کامپیوتر چه سخت افزار و چه نرم افزار اطلاق می شود که در آن به بررسی و رفع مشکلات رایانه ای ، ارتقاء و بروزرسانی نرم افزاری و سخت افزاری و گاها در کنار آن فروش لوازم جانبی و قطعات کامپیوتر  پرداخته می شود.
با گسترش سیستم های رایانه ای در منازل و به سبب آن نیاز به بررسی و برطرف نمودن مشکلات مختلف نرم افزاری و سخت افزاری این شغل به یکی از مهمترین شاخه های پایه ای  علوم کامپیوتر تبدیل شده است .
در کشور های توسعه یافته نیز در ابتدا با ورود رایانه های شخصی به منازل این شغل به شکل مرسوم اولیه خود توسعه داده شد و شرکت ها و افراد مختلفی که با علوم کامپیوتر آشنایی لازم را دشته اند. به حل مشکلات رایانه ای و ارائه انواع مختلف خدمات رایانه ای پرداختند. اما رفته رفته با پیشرفت سریع علوم کامپیوتری این شاخه از مشاغل رایانه ای نیز دست خوش تغییرات زیادی شد که در ادامه به این تغییرات می پردازیم.

چه خدماتی در خدمات کامپیوتری ارائه می شود؟

در این دسته از مشاغل خدمات گوناگونی ارائه می شود که همگی زیر شاخه های مرتبط با کامپیوتر و لوازم جانبی آن می باشد. اما به طور کلی می توان این خدمات را به چند دسته زیر تقسیم بندی کرد:
خدمات نرم افزاری: خدماتی که مربوط به بخش نرم افزار  سیستم های رایانه ای می باشد از جمله نصب سیستم عامل های مختلف، نصب نرم افزار، نصب درایور های سخت افزار های مختلف و …
همچنین در این بخش خدمات مربوط به عیب یابی نرم افزاری در نرم افزار های مختلف و بروزرسانی نرم افزار ها و سیستم عامل  نیز صورت می گیرد.
خدمات سخت افزاری: حل مشکلات سخت افزاری سیستم ها عیب یابی و تعمیر قطعات و بروزرسانی و ارتقائ سخت افزاری سیستم های رایانه ای در این بخش صورت میگیرد.
خدمات مرتبط با لوازم جانبی رایانه ای: این دسته مربوط به انجام امور جانبی و قطعات جانبی رایانه ها می شود که اغلب خدمات کامپیوتری به ارائه حداقل یکی از این خدمات می پردازند و شامل : تعمیر قطعات جانبی کامپیوتر، فروش قطعات و لوازم جانبی ، شارژ انواع چاپگر ها و لوازم جانبی دیگر و انجام امور مربوط به تایپ متن و پروژه های مختلف نرم افزاری و چاپ آنها می شود.