منوی دسته‌بندی را در تنظیمات قالب -> سربرگ -> منو -> منوی موبایل (دسته‌بندی‌ها) تنظیم کنید)
شروع به تایپ کنید برای نوشته‌های که به‌دنبال آن هستید.